Mgr. David Rožek, MBA, CPP(c)

Bezpečnostní analytik

Certified Protection Professional

  • 12 let působení v komerční bezpečnosti
  •  držitel ASIS certifikátu CPP
  • absolvent Counterterrorism studies v IDC Herzeliya (Izrael)
  • doktorand na Policejní akademii ČR v Praze
  • zabývá se propojováním působnosti komerčních a státních bezpečnostních služeb, protiteroristickými opatřeními a výzkumem radikalismu.