Ing. Dora Kotková, Ph.D.

Ředitelka Soft Targets Protection Institute, z.ú.

  • akademický pracovník na Ústavu bezpečnostního inženýrství Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • absolventka certifikovaných kurzů Management of Risk (Exin) a Business Continuity Manager (Tayllorcox)
  • instruktorka sebeobrany II. třídy s akreditací MŠMT