Open source intelligence a bezpečnostní výzkum

Mimořádný důraz klademe na analýzy útoků, vyhodnocení modu operandi a opakující se jevy při útocích na měkké cíle. Pravidelně vyhodnocujeme bezpečnostní situaci České republiky na základě analýzy dat z otevřených zdrojů.

Jedním z našich průběžných projektů je Mapa ohroženosti měkkých cílů ČR, kde definujeme lokality ohrožené extrémním násilím a stanovujeme jejich míru ohrožení vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci a jejich stávajícímu zabezpečení.