Krizový management

Pro ochranu měkkých cílů je krizový management jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany. Mnohým z možných útoků či jiných katastrofických incidentů nepůjde zabránit ani preventivně, ani okamžitou reakcí, proto je nutné pracovat s realitou, že těžiště bezpečnostního systému bude ve zmírnění škod po incidentu. Krizový management předem stanovuje priority a zodpovědné osoby ze strany managementu pro řešení naléhavých problémů v krizové situaci.

Náš institut zkoumá zkušenosti různých krizových center a navrhuje vhodná opatření pro naše podmínky a podmínky daného subjektu.

Vhodným způsobem přípravy na krizový management jsou zážitkové simulace krizových situací, které prověřují funkčnost krizových týmů. Podle zpětných vazeb našich účastníků jde o mimořádně efektivní způsob.

 

„Děkuji za úžasnou životní zkušenost Vám i celému týmu. Interaktivní školení mi přineslo konkrétnější vhled do případné reálné krizové situace, zpětnou vazbu na mé chování a možnost připravit svůj tým lidí na různá rizika odborněji a cíleněji. Za to vše patří mé poděkování. Mgr. Michaela Kuběnová, ředitelka, MŠ U Uranie, Praha 7“