Bezpečnostní výcvik, mentoring a vzdělávání

Zabýváme se výcvikem bezpečnostních týmů i vedoucích pracovníků různých subjektů. Pracujeme jak s bezpečnostními profesionály, tak s laiky, kteří však vykonávají některé funkce bezpečnostního systému dané organizace. Měkké cíle, již ze své charakteristiky, nedisponují profesionálními bezpečnostními týmy. Proto se zabýváme vhodným nastavením a zapojením přítomných zaměstnanců do bezpečnostního systému.

Dále se zaměřujeme na průpravu vedoucích pracovníků, jejich kompetence a dovednosti v oblasti vedení týmů, krizové komunikace a ujasnění priorit. V této oblasti považujeme za efektivní a úsporný nástroj bezpečnostní mentoring, respektive pravidelnou supervizi s poradenstvím k ad hoc řešeným problémům.