Soft Targets Protection Institute

 

Náš institut se zabývá rozvojem bezpečnosti měkkých cílů – míst, organizací či akcí s přítomností většího počtu osob a současně absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. Institut tvoří bezpečnostní odborníci s mnohaletou praxí a s praktickým výkonem bezpečnosti pro mimořádně rizikové, mezinárodní subjekty.

Náš bezpečnostní přístup je zaměřený na člověka – personál, management, útočníka, případně další osoby zapojené do situace. Naše strategie, taktika, metody i výcviky se proto zaměřují na lidský faktor při rozvoji bezpečnosti měkkých cílů proti násilným útokům.

 

 

Zaměřujeme se na:

 

Krizový management –  příprava měkkých cílů na zvládání situace po závažných incidentech
Bezpečnostní management – zajištění bezpečnostního managementu, případně odborná odpora managementu měkkých cílů

 

 

Bezpečnostní strategie, analýzy hrozeb a rizik, audity bezpečnosti – pro ujasnění priorit a dlouhodobějšího účelného směřování
Komunikace – jako klíčový nástroj spolupráce a řízení nejen pro krizové situace

 

 

Krátkodobou fyzickou ochranu specializovanou na profilování a schopnost ozbrojené reakce

OSINT – monitoring a analýzy útoků na měkké cíle v Evropě